Društvo Netbiznis s.r.o. sa sjedištem Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB: 467990 61, PDV ID: SK2023573695, upisano u Trgovački registar Općinskog suda Banská Bystrica, odjel: Sro, uložak 22725/S., upravitelj internetske trgovine www.budimusko.hr, izjavljuje da se svi osobni podaci (u daljnjem tekstu i „podaci”) smatraju strogo povjerljivima i da se s njima postupa u skladu s važećim zakonskim odredbama u području zaštite osobnih podataka.

Sigurnost vaših osobnih podataka naš je prioritet. Stoga osobnim podacima i njihovoj zaštiti posvećujemo posebnu pozornost. U ovim bismo vas Pravilima obrade osobnih podataka („Pravila”) htjeli obavijestiti koje vaše osobne podatke prikupljamo i na koji ih način koristimo.

 

1.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

1.1.  KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo različite podatke ovisno o tome koje naše usluge koristite.

Ako kod nas kupujete prikupljamo:

Ime i kontaktne podatke. Ime i prezime, adresu e-pošte, poštansku adresu, adresu za račun, telefonski broj, broj bankovnog računa

Podatke nastale na temelju trajanja ugovora – kupljeni proizvodi, korisnički segment, opseg pruženih usluga

Ako od nas dobivate marketinške obavijesti prikupljamo:

Ime i kontaktne podatke – adresu e-pošte i ime.

Osim navedenoga obrađujemo sljedeće osobne podatke:

Podatke iz komunikacije između društva Netbiznis s.r.o. i kupca

Bilješke o ponašanju na internetskim stranicama kojima upravlja društvo Netbiznis s.r.o.

 

1.2.  SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

Pružanje usluga i njihovo poboljšanje. Kako bismo mogli pružati ponuđene usluge i poboljšavati ih da biste bili zadovoljni, obrađujemo vaše osobne podatke. Ovdje se konkretno ubrajaju:

Obrada narudžbe roba ili usluga naručenih na bilo koji od sljedećih načina: naše web-stranice, e-pošte ili službe za korisnike. Zakonski je razlog nužnost zadovoljavanja ugovora o kupnji i kod određenih podataka zadovoljavanje pravnih obaveza (npr. računovodstveni dokumenti).

Služba za korisnike. Obrađujemo vaše osobne podatke na temelju nužnog zadovoljavanja ugovora o kupnji za osiguravanje službe za korisnike i za uklanjanje mogućih problema pri zadovoljavanju ugovora o kupnji.

Komunikacija. Prikupljene podatke koristimo u cilju komunikacije s vama i njezine prilagodbe pojedincu. Primjerice, možemo vas kontaktirati telefonski, e-poštom, kako bismo vam napomenuli da imate robu u online košarici, pomogli vam dovršiti narudžbu, obavijestili vas o aktualnom stanju vašeg zahtjeva, narudžbe ili reklamacije ili dobili ostale informacije od vas.

Poboljšanje usluga. Podatke koristimo za neprekidno poboljšavanje naših usluga i sustava uključujući dodavanje novih funkcija u cilju donošenja odluka na temelju informacija dobivenih korištenjem cjelovitih analiza i poslovne inteligencije, sve na temelju našeg opravdanog interesa koji proizlazi iz slobode poduzetništva i leži u nužnosti poboljšanja pruženih usluga zbog uspjeha u gospodarskom natjecanju. Kako bismo osigurali potrebnu zaštitu vaših prava i interesa, u svrhu poboljšanja koristimo osobne podatke u anonimnom obliku.

Zaštita, sigurnost i rješavanje sporova. Podatke možemo obrađivati i iz opravdanog interesa koji leži u osiguravanju zaštite i sigurnosti naših sustava i naših kupaca, za osiguravanje i prevenciju prevara, rješavanje sporova i implementiranje naših sporazuma na temelju opravdanog interesa.

Marketinške ponude.

Newsletter na adresu e-pošte (bilten)

Šaljemo vam bilten za proizvode slične onima koje ste kupili.

Ove biltene uvijek možete otkazati putem linka za odjavu koji možete pronaći u svakoj e-pošti. Za odjavu primanja možete i izravno kontaktirati našu službu za korisnike ili povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

Ako odjavite primanje biltena, vaše elektroničke kontakte više nećemo koristiti u te svrhe. Ponovno ćemo ih početi koristiti ako ih registrirate ili to izričito zatražite.

Marketinške ponude koje vam se prikazuju mogu biti odabrane na temelju ostalih informacija koje smo tijekom vremena o vama dobili prema kontaktnim podacima, demografskim podacima, omiljenim artiklima i podacima o korištenju naših proizvoda i web-stranice (kolačići, IP adresa, podaci vašeg preglednika, podaci o klikovima, prikazanim biltenima, pregledanim proizvodima). Ne vršimo potpuno automatiziranu obradu koja bi imala pravne posljedice po vas.

Imate pravo bilo kada besplatno podnijeti prigovor protiv takve obrade. Kontaktni su podaci navedeni na kraju ovog dokumenta.

Obrada kolačića s internetskih stranica koju provodi društvo Netbiznis s.r.o.

Ako u svojem pregledniku imate omogućene kolačiće, obrađujemo bilješke ponašanja kolačića koji se nalaze na internetskim stranicama kojima upravlja društvo Netbiznis s.r.o., i to u svrhu osiguranja boljeg vođenja internetskih stranica Netbiznis s.r.o. i u svrhu osiguranja bolje internetske reklame društva Netbiznis s.r.o. Više informacija možete pronaći u posebnom poglavlju ovog dokumenta.

 

1.3.  USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Vaši će se osobni podaci predati trećim osobama ili na drugačiji način proslijediti samo kada je to nužno u okviru zadovoljavanja ugovora o kupnji, na temelju opravdanog interesa ili ako ste unaprijed izrazili suglasnost s time.

a) sestrinskim društvima i društvima za obradu na temelju zadovoljavanja ugovora o kupnji za provedbu internih procesa i postupaka

b) društvima koja izdaju kreditne kartice, pružateljima usluga plaćanja u cilju obrade plaćanja i bankama na temelju vaše narudžbe, zadovoljavanja ugovora o kupnji

c) dostavljačima u cilju isporuke proizvoda ili usluga koje ste naručili i rješavanja reklamacija uključujući raskid ugovora

d) našim partnerima, u nagradnim igrama za vjernost u koje se uključite

e) ostalim pružateljima usluga, trećim stranama uključenima u obradu podataka;

f) trećim stranama, npr. sudovima u cilju potraživanja ili sklapanja bilo kakvog ugovora s vama;

g) javnim organima (npr. policija)

h) trećim stranama koje provode istraživanja među kupcima

Ako treće osobe iskoriste podatke u okviru njihova opravdanog interesa, onaj tko podatke obrađuje za tu obradu ne snosi nikakvu odgovornost. Te se obrade vode pravilima obrade osobnih podataka odgovarajućih društava i osoba.

 

2.   KORISNIČKI RAČUN I KUPNJA BEZ REGISTRACIJE

a) U okviru korisničkog računa dobivate izravan pristup svojim podacima uključujući njihove izmjene i tako možete imati uvid u svoje podatke o dovršenim i nedovršenim narudžbama. Putem korisničkog računa također možete upravljati svojim osobnim podacima.

c) Ako ne želite stvoriti korisnički račun za realizaciju kupnje, u našem e-shopu možete kupovati i bez registracije, tj. kao nečlan.

3.   OSIGURANJE OSOBNIH PODATAKA I RAZDOBLJE ČUVANJA

3.1.  OSIGURANJE OSOBNIH PODATAKA

a) Vaši se osobni podaci do nas prenose u kodiranom obliku. Koristimo sustav kodiranja SSL (secure socket layer). Osiguravamo naše web-stranice i ostale sustave pomoću tehničkih i organizacijskih mjera protiv gubitka i uništenja vaših podataka, protiv pristupa neovlaštenih osoba, izmjene ili proširenja podataka.

b) Od onih koji obrađuju podatke zahtijevamo sukladnost njihovih sustava s uredbom GDPR.

c) Pristup korisničkom računu moguć je tek nakon unošenja vaše osobne lozinke. S tim u vezi htjeli bismo vas upozoriti da je nužno da svoje pristupne podatke ne otkrivate trećim osobama, a nakon završetka svoje aktivnosti na korisničkom računu uvijek zatvorite prozor svojeg preglednika, osobito ako računalo koristite zajedno s drugim korisnicima. Netbiznis s.r.o. ne preuzima odgovornost za zloupotrebu korištenih lozinki, osim ako tu situaciju društvo Netbiznis s.r.o. nije izravno uzrokovalo.

3.2.  RAZDOBLJE OBRADE

Osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo

tijekom razdoblja nužnog za osiguranje svih prava i obaveza koji proizlaze iz ugovora o kupnji, tj. tijekom narudžbe i trajanja jamstva

godinu dana od završetka jamstva zbog rješavanja potencijalnih sporova

za vrijeme tijekom kojeg je društvo Netbiznis s.r.o. kao upravitelj dužno pohranjivati prema opće obvezujućim pravnim propisima. računovodstveni dokumenti, npr. računi koje izdaje društvo Netbiznis s.r.o. sukladno zakonu arhiviraju se 10 godina od izdavanja.

Suglasnost s marketinškim ponudama vrijedi 4 godine ili do odjave

Komunikacija 2 godine

Nagradne igre 1 godina

U ostalim slučajevima razdoblje obrade proizlazi iz svrhe obrade ili je određeno pravnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

4.   PRAVA SUBJEKATA PODATAKA

a) Ako obrađujemo vaše osobne podatke, uvijek možete zatražiti besplatnu informaciju o obradi svojih osobnih podataka.

b) Ako smatrate da obradu osobnih podataka provodimo suprotno zaštiti vaših osobnih podataka i zakonskim uvjetima zaštite osobnih podataka, možete zatražiti objašnjenje, zatražiti da uklonimo takvo stanje, prije svega možete zatražiti ispravak, dopunu, likvidaciju ili blokadu osobnih podataka.

c) Također imate pravo u bilo koje se vrijeme sa svojim zahtjevom obratiti povjereniku za zaštitu osobnih podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

d) Svoju suglasnost s obradom osobnih podataka možete bilo kada povući. Ako povučete suglasnost s obradom osobnih podataka, vaši će se osobni podaci izbrisati ili postati anonimni; međutim, to se ne odnosi na one osobne podatke koji su društvu Netbiznis s.r.o. potrebni za ispunjavanje zakonskih obaveza (npr. rješavanje već predane narudžbe) ili za zaštitu njegovih opravdanih interesa. Likvidacija osobnih podataka također će se provesti ako osobni podaci ne budu potrebni za utvrđenu svrhu ili ako pohrana vaših podataka nije dozvoljena iz drugih zakonom utvrđenih razloga.

5.   WEB-STRANICE

5.1.  DATOTEKE COOKIES

Naše stranice koriste tzv. cookies (kolačiće) kako bi naša ponuda za vas bila relevantna, zanimljiva i povoljna. Cookies su male tekstualne datoteke koje su pohranjene u vašem računalu, pametnome telefonu ili drugom uređaju i koje se koriste u vašem pregledniku. Više informacija o datotekama cookies možete pronaći ovdje. Datoteke cookies koristimo, primjerice, za:

ispravnu funkcionalnost košarice kako biste što jednostavnije završili svoju narudžbu

pamćenje vaših podataka za prijavu kako ih ne biste morali opetovano unositi

najbolju moguću prilagodbu naših stranica vašim zahtjevima zahvaljujući praćenju posjećenosti, vašeg kretanja po stranicama i korištenih funkcija

dobivanje informacija o pregledavanju reklama kako vam ne bismo prikazivali reklame za robu koja vas ne zanima

Neke datoteke cookies mogu prikupljati informacije koje zatim koriste treće strane i koje, primjerice, podupiru naše reklamne aktivnosti (tzv. „cookies trećih strana”). Primjerice, informacije o proizvodima kupljenima na našim stranicama može prikazivati marketinška agencija u okviru prikaza i prilagodbe internetskih reklamnih natpisa na web-stranicama koje pregledavate. Međutim, prema tim vas podacima nije moguće identificirati.

 

5.2.  KORIŠTENJE DATOTEKA COOKIES

Datoteke cookies koje koristimo na našim stranicama mogu se podijeliti na dvije osnovne vrste. Kratkotrajne, tzv. „session cookies”, brišu se odmah nakon što završite posjet našim stranicama. Dugotrajne, tzv. „persistent cookies” ostaju spremljene na vašem uređaju mnogo dulje ili dok ih ručno ne uklonite (vrijeme trajanja datoteka cookies na vašem uređaju ovisi o postavkama samih datoteka cookies i postavkama vašeg preglednika).

Cookies je prema njihovoj funkcionalnosti također moguće podijeliti na:

analitičke koji nam pomažu poboljšati korisničko iskustvo našeg weba tako što ćemo shvatiti kako ga korisnici koriste

konverzne koji nam omogućuju analizu učinkovitosti različitih prodajnih kanala

tracking (prateće) koji u kombinaciji s konverznima pomažu analizirati učinkovitost različitih prodajnih kanala

remarketinške koje koristimo za personalizaciju sadržaja reklama i njihovo ispravno usmjeravanje

esencijalne koji su važni za osnovnu funkcionalnost weba

5.3.  ODBIJANJE DATOTEKA COOKIES

Postavka korištenja datoteka cookies dio je vašeg internetskog preglednika. Većina preglednika u zadanim postavkama automatski prihvaća datoteke cookies. Datoteke cookies pomoću vašeg je preglednika moguće odbiti ili ograničiti na odabrane vrste.

Informacije o preglednicima i o načinu postavki predizbora za datoteke cookies možete pronaći na sljedećim web-stranicama ili u ostaloj dokumentaciji internetskih preglednika

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Učinkovit alat za upravljanje datotekama cookies nalazi se na stranicama http://www.youronlinechoices.com/sk/

5.4.  LINKOVI

Naše web-stranice sadrže linkove na druge web-stranice koji su praktični i sadrže informacije. Upozoravamo da te stranice mogu posjedovati i njima upravljati druga društva i organizacije te imati drugačija pravila sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Naše društvo nema nikakvu kontrolu i ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve informacije, materijal, proizvode ili usluge koji se nalaze na tim web-stranicama ili su putem njih dostupne.

 

6.   KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare i zahtjeve koji se tiču ovih Pravila, ne oklijevajte nas kontaktirati na adresi ili putem službe za korisnike navedene na dnu ovih Pravila ili putem adrese e-pošte info@pravomusko.hr.

Kontakt: Netbiznis s.r.o.

Štiavnička 561

97681 Podbrezová

Služba za korisnike: 00421 911430429 ili info@pravomusko.hr

 

7.   STUPANJE NA SNAGU

Ova Pravila zaštite osobnih podataka vrijede od 20. 8. 2019.