U zakonskom roku do 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja imate pravo bez obrazloženja vratiti robu. Vratit ćemo vam vaš novac.

Kako postupati?

1. Robu primjereno zapakirajte kako se ne bi oštetila.

2. Uz robu priložite kopiju fakture koju ste dobili s robom ili elektronički.

3. Na papir napišite IBAN vašeg bankovnog računa za povrat novca.

4. Nikada nemojte slati robu uz plaćanje prilikom preuzimanja.

5. Vratit ćemo vam vaš novac najkasnije u roku do 14 dana.

Adresa:

Expandeco - Pravomusko.hr

Božidara Adžije 23/2

10000 Zagreb